Bachleda Group

Skontaktuj się z nami

Bachleda Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krupówki 29

34-500 Zakopane

tel: +48 18 20 20 880

email: biuro@bachleda.pl

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291452, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,Sądowego.

KRS: 120576543
NIP: 736-166-18-96