Bachleda Group

Wizja

Być wiodącą wielopokoleniową firmą z Polski oraz poprzez działania i inwestycje naszej firmy być ambasadorem naszego kraju na globalnym rynku międzynarodowym.

Dążymy do tego, aby nasze działania realnie przyczyniały się do polepszenia przyszłości społeczności, w których inwestujemy.

Misja

Wyznaczamy trendy, dbając jednocześnie o kultywowanie tradycji naszego regionu. Kierunek naszej działalności wyznaczają zasady odpowiedzialnego biznesu.

Cel

Kolejne pokolenia rodziny Bachleda związane są z Zakopanem, w związku z czym czujemy się odpowiedzialni za kultywowanie tradycji, trendów i przyszłości tego miasta. Naszym celem jest zapewnienie zdrowej i bezpiecznej przyszłości, wspieranie lokalnej kultury oraz wybitnych talentów w stworzonych programach.

Wartości Grupy

Dbanie o przyszłość

Nasze plany są długofalowe – opieramy się na silnym dziedzictwie rodzinnym i nieustannie inwestujemy w przyszłość. Kierunek naszej działalności wyznaczają zasady odpowiedzialnego biznesu. Koncentrujemy się na zdrowej przyszłości, dbamy o dziedzictwo kulturowe Podhala, wspieramy edukację oraz potrzebujących.

Odpowiedzialność

Zakopane to od pokoleń nasze miejsce na ziemi. Czujemy się odpowiedzialni za miasto oraz kultywowanie góralskich tradycji, dlatego realizujemy inwestycje, które wzbogacają to miejsce i stanowią przykład tego, co najlepsze dla Podhala.

Wspieranie inicjatywy

Wspieramy kreatywność i inicjatywę, doceniamy zaangażowanie. Pomagamy wszystkim członkom naszego zespołu rozwijać cechy, które predestynują ich do pełnienia roli lidera.

Edukacja

Wierzymy, że dobra edukacja jest najlepszą inwestycją, a w połączeniu z talentem i doświadczeniem stanowi gwarancję sukcesu. Cenimy pracowników, którzy nieustannie dążą do rozwoju i podniesienia swoich kwalifikacji.

Nasz zespół odpowiada za nasz sukces

Rozumiemy, że sukces naszego zespołu jest bezpośrednim rezultatem wzajemnego wsparcia, dlatego motywujemy i wspieramy najuczciwsze jednostki oraz graczy zespołowych.

Szacunek

Budujemy trwałe relacje biznesowe w oparciu o wzajemny szacunek, zaufanie i lojalność. Szczególną uwagę przykładamy do poszanowania prawa i zasad etyki. Naszych klientów, partnerów biznesowych, członków zespołu i lokalne społeczności traktujemy tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Ta prosta zasada gwarantuje utrzymanie najwyższych standardów relacji, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Jakość

Z dumą ciągle doskonalimy jakość naszych usług i rozszerzamy zakres naszych inwestycji.

Równowaga pomiędzy życiem osobistym i zawodowym

Sukces jest wynikiem ciężkiej pracy, jednakże utrzymanie wysokiej wydajności wymaga też odpoczynku. Jesteśmy przekonani, że realizowanie swoich pasji oraz spędzanie czasu w gronie najbliższych pomaga naszemu zespołowi nabrać nowych sił i wypracować równowagę między życiem osobistym i zawodowym. „Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro; pracuj tak, jakbyś miał żyć wiecznie”.